Yeşil Alanlar Bakım, Onarım

Yeşil Alan Sulama Çalışmaları

Hizmete açık olan yeşil alanlar, arazöz  sulama  tankerleri ile periyodik ve rutin olarak sulanmaktadır.

Park ve Yeşil Alan Düzenleme Hizmeti

Çevreyle uyumlu park yapımı, gerekli görülen noktalarda yeniden düzenleme gibi hizmetlerimizle her zaman sağlıklı ve düzenli bir çevre görünümü elde etmeyi amaçlamaktayız.

Ağaç Dikimi, Budama Çalışmaları, Mevsimlik Çiçek Dikimi

Yeşil alanları artırma, var olan ağaçların sabitlenmesi, mevsimlik çiçek dikimi ve soğanlı bitki ekimi çalışmaları yürütülmektedir.

Park ve Yeşil Alan Bakım Hizmeti

Erenler Temizlik olarak; faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, tırpan ve çim biçme çalışmalarımız ile  her zaman sağlıklı ve düzenli bir çevre görünümü elde etmeyi amaçlamaktayız.

Park ve Açık Alanlarda Süpürme ve Bakım

Park ve açık alanların temizliği, mini süpürme araçları ile düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Bitkisel Atık Toplama

Faaaliyet gösterdiğimiz alanlarda oluşan bitkisel atıklar belirli programlar dahilinde toplanmaktadır.